خطر ابتلا به آلزایمر از راه بینی رد شد

در حالی که هفته گذشته بیانیه مطبوعاتی پژوهشی از پژوهشگران دانشگاه "گریفیث" منتشر شد مبنی بر اینکه انگشت کردن در بینی می‌تواند انسان را در معرض خطر ابتلا به آلزایمر و زوال عقل قرار دهد، اکنون با پرسش مستقیم از پژوهشگران این مطالعه و همچنین دیگر کارشناسان این حوزه مشخص شده است که نباید نگران بود، چرا که هیچ شواهد علمی هنوز این ادعا را تایید نمی‌کند.

در حالی که هفته گذشته بیانیه مطبوعاتی پژوهشی از پژوهشگران دانشگاه "گریفیث" منتشر شد مبنی بر اینکه انگشت کردن در بینی می‌تواند انسان را در معرض خطر ابتلا به آلزایمر و زوال عقل قرار دهد، اکنون با پرسش مستقیم از پژوهشگران این مطالعه و همچنین دیگر کارشناسان این حوزه مشخص شده است که نباید نگران بود، چرا که هیچ شواهد علمی هنوز این ادعا را تایید نمی‌کند.

Radio Eram

FREE
VIEW