خشکی چشم، نحوه بهبود قرنیه را پس از آسیب تغییر می‌دهد

محققان دانشکده پزشکی دانشگاه واشنگتن در مطالعه اخیرشان اظهار کردند بیماری خشکی چشم، نحوه بهبود قرنیه چشم پس از آسیب را تغییر می‌دهد.

محققان دانشکده پزشکی دانشگاه واشنگتن در مطالعه اخیرشان اظهار کردند بیماری خشکی چشم، نحوه بهبود قرنیه چشم پس از آسیب را تغییر می‌دهد.

Radio Eram

FREE
VIEW