خرید رادار برای یافتن فرازمینی‌ها!

یک میلیونر برای چیزی که خودش آن را «شکار بشقاب پرنده‌ها» می‌نامد، یک سیستم راداری ۲۵ فوتی(۷.۶ متری) متعلق به دوران جنگ سرد را خریده است.

یک میلیونر برای چیزی که خودش آن را «شکار بشقاب پرنده‌ها» می‌نامد، یک سیستم راداری ۲۵ فوتی(۷.۶ متری) متعلق به دوران جنگ سرد را خریده است.

Radio Eram

FREE
VIEW