خانواده کولبر ۱۴ ساله مجروح توان مالی درمان او را ندارد

کولبر ۱۴ ساله‌ای که هنگام فرار از ترس تیراندازی مأموران انتظامی سقوط کرده بود، دچار جراحت‌های عمیق شده و خانواده‌اش توان مالی برای انتقال او به مراکز درمانی تهران ندارند.

کولبر ۱۴ ساله‌ای که هنگام فرار از ترس تیراندازی مأموران انتظامی سقوط کرده بود، دچار جراحت‌های عمیق شده و خانواده‌اش توان مالی برای انتقال او به مراکز درمانی تهران ندارند.