خانه‌ بیماران آلزایمر چگونه طراحی شود؟

هر جنبه‌ای از خانه یک فرد می‌تواند کیفیت زندگی او را تحت تاثیر قرار دهد. در حال حاضر خانه‌های کمی طراحی شده‌ که دوستدار بیماران زوال عقل باشد. به همین دلیل کارشناسان نکاتی را برای خانه‌های دوستدار بیماران مبتلا به آلزایمر ارائه کرده‌اند.

هر جنبه‌ای از خانه یک فرد می‌تواند کیفیت زندگی او را تحت تاثیر قرار دهد. در حال حاضر خانه‌های کمی طراحی شده‌ که دوستدار بیماران زوال عقل باشد. به همین دلیل کارشناسان نکاتی را برای خانه‌های دوستدار بیماران مبتلا به آلزایمر ارائه کرده‌اند.

Radio Eram

FREE
VIEW