خامنه‌ای: غلط بکند کسی حتی به کَندن درخت جمهوری اسلامی فکر کند

در بحبوحه اعتراضات ادامه‌دار ضدحکومتی در ایران، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، بار دیگر علیه معترضان سخنرانی کرد و گفت مقام‌های جمهوری اسلامی در برابر آنان «ایستادگی» می‌کنند.

در بحبوحه اعتراضات ادامه‌دار ضدحکومتی در ایران، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، بار دیگر علیه معترضان سخنرانی کرد و گفت مقام‌های جمهوری اسلامی در برابر آنان «ایستادگی» می‌کنند.

Radio Eram

FREE
VIEW