«حمله» نیروهای حکومتی به خوابگاه علوم پزشکی اصفهان؛ «دو دانشجو بازداشت شدند»

گزارش‌ها از ایران حاکی است که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بامداد شنبه، ۲۸ آبان‌ماه، با حمله به خوابگاه دانشجویان علوم پزشکی اصفهان تعدادی از دانشجویان را بازداشت کردند.

گزارش‌ها از ایران حاکی است که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بامداد شنبه، ۲۸ آبان‌ماه، با حمله به خوابگاه دانشجویان علوم پزشکی اصفهان تعدادی از دانشجویان را بازداشت کردند.

Radio Eram

FREE
VIEW