حمله نیروهای امنیتی به دست‌کم دو خوابگاه دانشجویی در شامگاه جمعه

در ادامه تشدید سرکوب اعتراض‌های دانشجویی در هفته‌های گذشته، تعدادی از خوابگاه‌ها شامگاه جمعه هدف حمله نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفته و شماری از دانشجویان بازداشت شدند.

در ادامه تشدید سرکوب اعتراض‌های دانشجویی در هفته‌های گذشته، تعدادی از خوابگاه‌ها شامگاه جمعه هدف حمله نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفته و شماری از دانشجویان بازداشت شدند.

Radio Eram

FREE
VIEW