حل یک معمای نجومی با پرتوهای گامای بیرون آمده از دل یک کهکشان کوتوله

یک حباب درخشان که به "پیله" معروف است، از زمان کشف در سال ۲۰۱۲ تاکنون، اخترشناسان را متحیر کرده است.

یک حباب درخشان که به "پیله" معروف است، از زمان کشف در سال ۲۰۱۲ تاکنون، اخترشناسان را متحیر کرده است.

Radio Eram

FREE
VIEW