حل یکی از بزرگترین اسرار جهان توسط انفجارهای رادیویی

به گفته محققان، انفجارهای مکرر انرژی که از اعماق فضا می‌آیند، سرانجام می‌توانند یکی از کهن‌ترین اسرار کیهان را حل کنند.

به گفته محققان، انفجارهای مکرر انرژی که از اعماق فضا می‌آیند، سرانجام می‌توانند یکی از کهن‌ترین اسرار کیهان را حل کنند.

Radio Eram

FREE
VIEW