حل معمای کهکشان‌های ماهواره‌ای راه شیری پس از ۵۰ سال

ستاره‌شناسان از داده‌های جدید رصدخانه فضایی گایا برای حل معمای کهکشان‌های ماهواره‌ای راه شیری که بیش از 50 سال قدمت دارد، استفاده کردند.

ستاره‌شناسان از داده‌های جدید رصدخانه فضایی گایا برای حل معمای کهکشان‌های ماهواره‌ای راه شیری که بیش از 50 سال قدمت دارد، استفاده کردند.

Radio Eram

FREE
VIEW