حقایقی مهم درباره ماموریت ناسا برای انحراف یک سیارک

روز دوشنبه فضاپیمای ناسا در ماموریتی با هدف آزمایش ماموریت دفاع از زمین، خود را به سیارک "دیمورفوس" کوبید. حال در این خبر چند نکته در مورد این ماموریت و اینکه چرا ممکن است روزی به نجات بشریت کمک کند را ذکر کرده‌ایم.

روز دوشنبه فضاپیمای ناسا در ماموریتی با هدف آزمایش ماموریت دفاع از زمین، خود را به سیارک "دیمورفوس" کوبید. حال در این خبر چند نکته در مورد این ماموریت و اینکه چرا ممکن است روزی به نجات بشریت کمک کند را ذکر کرده‌ایم.

Radio Eram

FREE
VIEW