حضور ۷۰ کشور در رقابت های کشتی قهرمانی جهان

حضور ۷۰ کشور در رقابت های کشتی قهرمانی جهان رییس فدراسیون کشتی روسیه با تاکید بر برگزاری رقابت های جهانی صربستان، گفت: بیش از ۷۰ کشور برای حضور در رقابت های کشتی قهرمانی جهان اعلام آمادگی کرده اند. به گزارش ایسنا، پس از اعلام انصراف آمریکا و تیمهای مردان ژاپن از حضور در رقابت های جهانی صربستان، فدراسیون کشتی روسیه اعلام کرد قطعا در این رقابت ها حاضر خواهد شد. میخاییل مامیاشویلی رییس فدراسیون کشتی روسیه در اینباره، گفت: تصمیم آمریکا و ژاپن را برای انصراف از رقابت های جهانی صربستان درک می کنم، چرا که در پی مشکلات موجود این تصمیم اتخاذ شده است و همه با این تصمیم با منطق برخورد می کنند. رییس فدراسیون کشتی روسیه تصریح کرد: البته حضور تعدادی از بزرگان کشتی جهان در این رقابت ها جالب توجه است. ما نیز تمام تلاش خود را برای حضور در این رقابت ها انجام می دهیم و فکر می کنم این اقدام درستی است. با انجام تمامی اقدامات لازم می توانیم شاهد برگزاری رقابت های خوبی باشیم و همه از اقامتشان رضایت داشته باشند. وی در پایان گفت: با نناد لالوویچ رییس اتجادیه جهانی کشتی در اینباره صحبت کردم، بیش از هفتاد ک..

حضور ۷۰ کشور در رقابت های کشتی قهرمانی جهان

حضور ۷۰ کشور در رقابت های کشتی قهرمانی جهان

رییس فدراسیون کشتی روسیه با تاکید بر برگزاری رقابت های جهانی صربستان، گفت: بیش از ۷۰ کشور برای حضور در رقابت های کشتی قهرمانی جهان اعلام آمادگی کرده اند.

به گزارش ایسنا، پس از اعلام انصراف آمریکا و تیمهای مردان ژاپن از حضور در رقابت های جهانی صربستان، فدراسیون کشتی روسیه اعلام کرد قطعا در این رقابت ها حاضر خواهد شد.

میخاییل مامیاشویلی رییس فدراسیون کشتی روسیه در اینباره، گفت: تصمیم آمریکا و ژاپن را برای انصراف از رقابت های جهانی صربستان درک می کنم، چرا که در پی مشکلات موجود این تصمیم اتخاذ شده است و همه با این تصمیم با منطق برخورد می کنند.

رییس فدراسیون کشتی روسیه تصریح کرد: البته حضور تعدادی از بزرگان کشتی جهان در این رقابت ها جالب توجه است. ما نیز تمام تلاش خود را برای حضور در این رقابت ها انجام می دهیم و فکر می کنم این اقدام درستی است. با انجام تمامی اقدامات لازم می توانیم شاهد برگزاری رقابت های خوبی باشیم و همه از اقامتشان رضایت داشته باشند.

وی در پایان گفت: با نناد لالوویچ رییس اتجادیه جهانی کشتی در اینباره صحبت کردم، بیش از هفتاد کشور جهان برای حضور در رقابت های جهانی صربستان اعلام آمادگی کرده اند.

انتهای پیام