حضور بیش از ۳ میلیارد اجرام آسمانی در یک قاب

در یک بررسی نجومی عظیم و جدید ۳.۳ میلیارد از اجرام کهکشان راه شیری آشکار شدند.

در یک بررسی نجومی عظیم و جدید ۳.۳ میلیارد از اجرام کهکشان راه شیری آشکار شدند.

Radio Eram

FREE
VIEW