حذف شرکت قطری از پروژه ساخت استادیوم جام جهانی ۲۰۲۲

حذف شرکت قطری از پروژه ساخت استادیوم جام جهانی ۲۰۲۲ شرکت «قطر متا کوتز» به خاطر عدم پرداخت حقوق به کارگران خود طی هفت ماه گذشته، همچنین استانداردهای رفاهی ناعادلانه برای کارگران، از پروژه ساخت استادیوم «البیت» برای بازی‌های جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ کنار گذاشته شد. فعالیت این شرکت با بیش از ۱۰۰ کارگر، مورد انتقاد عفو بین‌الملل قرار گرفته و می‌گوید اجازه اقامت کارگران خارجی که در قطر کار می‌کنند را نیز تمدید نکرده است. کارگران می‌گویند برای اشتغال در این شرکت و پروژه ساخت استادیوم ۹۰۰ تا ۲۰۰۰ دلار به شرکت‌های کاریابی در کشورشان پرداخت کرده‌اند، اما طی هفت ماه گذشته شرکت قطری دستمزدی به آنها نداده است. کمیته دولتی مسئول برگزاری بازی‌های جام جهانی ۲۰۲۲ قطر می‌گوید وقتی از موضوع آگاه شده با شرکت قطری و سهامدارانش صحبت کرده و قرار است حقوق سه ماه کارگران در ماه آینده پرداخت شود و بقیه دستمزدها هم به مرور پرداخت شود. کمیته اجرایی فدراسیون جهانی فوتبال در سال ۱۳۸۹ قطر را به عنوان برگزارکننده مسابقات ۲۰۲۲ انتخاب کرد. دور قبلی مسابقات جام جهانی فوتبال در سال ۲۰۱۸ در روسیه برگزار شد.

حذف شرکت قطری از پروژه ساخت استادیوم جام جهانی ۲۰۲۲

شرکت «قطر متا کوتز» به خاطر عدم پرداخت حقوق به کارگران خود طی هفت ماه گذشته، همچنین استانداردهای رفاهی ناعادلانه برای کارگران، از پروژه ساخت استادیوم «البیت» برای بازی‌های جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ کنار گذاشته شد.

فعالیت این شرکت با بیش از ۱۰۰ کارگر، مورد انتقاد عفو بین‌الملل قرار گرفته و می‌گوید اجازه اقامت کارگران خارجی که در قطر کار می‌کنند را نیز تمدید نکرده است.

کارگران می‌گویند برای اشتغال در این شرکت و پروژه ساخت استادیوم ۹۰۰ تا ۲۰۰۰ دلار به شرکت‌های کاریابی در کشورشان پرداخت کرده‌اند، اما طی هفت ماه گذشته شرکت قطری دستمزدی به آنها نداده است.

کمیته دولتی مسئول برگزاری بازی‌های جام جهانی ۲۰۲۲ قطر می‌گوید وقتی از موضوع آگاه شده با شرکت قطری و سهامدارانش صحبت کرده و قرار است حقوق سه ماه کارگران در ماه آینده پرداخت شود و بقیه دستمزدها هم به مرور پرداخت شود.

کمیته اجرایی فدراسیون جهانی فوتبال در سال ۱۳۸۹ قطر را به عنوان برگزارکننده مسابقات ۲۰۲۲ انتخاب کرد.

دور قبلی مسابقات جام جهانی فوتبال در سال ۲۰۱۸ در روسیه برگزار شد.

Radio Eram

FREE
VIEW