حذف تصویر دختران از روی جلد کتاب ریاضی سوم دبستان

حذف تصویر دختران از روی جلد کتاب ریاضی سوم دبستان مقایسه طرح روی جلد نسخه قدیمی و جدید کتاب ریاضی سوم دبستان نشان می‌دهد که تصویر دختربچه‌هایی که با لباس فرم مدرسه در کنار پسران دانش‌آموز حضور داشتند، در چاپ سال تحصیلی جدید (۱۳۹۹) از روی جلد حذف شده است. این اقدام آموزش و پرورش ایران با واکنش منفی کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام و توئیتر روبه‌رو شده است. عده‌ای از کاربران، حذف تصویر دختربچه‌ها را مصداق «زن‌ستیزی» و «تبعیض جنسیتی» در جمهوری اسلامی توصیف کردند. تفاوت نسخه مربوط به چاپ سال ۱۳۹۸ و چاپ امسال در «پایگاه کتاب‌های درسی»، وابسته به وزارت آموزش و پرورش، نیز مشهود است. تصویر روی جلد هر دو چاپ که روی این وبسایت قرار گرفته است از حذف دختران در نسخه چاپ ۱۳۹۹ حکایت دارد.

حذف تصویر دختران از روی جلد کتاب ریاضی سوم دبستان

مقایسه طرح روی جلد نسخه قدیمی و جدید کتاب ریاضی سوم دبستان نشان می‌دهد که تصویر دختربچه‌هایی که با لباس فرم مدرسه در کنار پسران دانش‌آموز حضور داشتند، در چاپ سال تحصیلی جدید (۱۳۹۹) از روی جلد حذف شده است.

این اقدام آموزش و پرورش ایران با واکنش منفی کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام و توئیتر روبه‌رو شده است.

عده‌ای از کاربران، حذف تصویر دختربچه‌ها را مصداق «زن‌ستیزی» و «تبعیض جنسیتی» در جمهوری اسلامی توصیف کردند.

تفاوت نسخه مربوط به چاپ سال ۱۳۹۸ و چاپ امسال در «پایگاه کتاب‌های درسی»، وابسته به وزارت آموزش و پرورش، نیز مشهود است.

تصویر روی جلد هر دو چاپ که روی این وبسایت قرار گرفته است از حذف دختران در نسخه چاپ ۱۳۹۹ حکایت دارد.