حتی یک جنگ هسته‌ای کوچک می‌تواند باعث قحطی جهانی شود

نتایج یک پژوهش می‌گوید، زرادخانه‌های هسته‌ای دنیا به اندازه‌ای زیاد هستند که در صورت وقوع یک جنگ هسته‌ای هر چند کوچک، در یک چشم به هم زدن اکوسیستم زمین به طور اساسی تغییر می‌کند و قحطی جهانی روی می‌دهد و جان میلیاردها نفر تهدید می‌شود.

نتایج یک پژوهش می‌گوید، زرادخانه‌های هسته‌ای دنیا به اندازه‌ای زیاد هستند که در صورت وقوع یک جنگ هسته‌ای هر چند کوچک، در یک چشم به هم زدن اکوسیستم زمین به طور اساسی تغییر می‌کند و قحطی جهانی روی می‌دهد و جان میلیاردها نفر تهدید می‌شود.

Radio Eram

FREE
VIEW