حتی ورزش‌های ۲ دقیقه‌ای در هفته به افزایش طول عمر کمک می‌کند

دو مطالعه جدید نشان می‌دهند که حتی ورزش‌های کوتاه مدت نیز می‌تواند بر طول عمر ما تأثیر بگذارد و پیشنهاد می‌کند که انجام تمرینات ورزشی سریع به مدت کوتاه و حتی انجام فعالیت‌های بدنی روزانه به شکل سریع‌تر می‌تواند به ما کمک کند طولانی‌تر زندگی کنیم.

دو مطالعه جدید نشان می‌دهند که حتی ورزش‌های کوتاه مدت نیز می‌تواند بر طول عمر ما تأثیر بگذارد و پیشنهاد می‌کند که انجام تمرینات ورزشی سریع به مدت کوتاه و حتی انجام فعالیت‌های بدنی روزانه به شکل سریع‌تر می‌تواند به ما کمک کند طولانی‌تر زندگی کنیم.

Radio Eram

FREE
VIEW