حبس کودکان کار در زیرزمین اداره بهزیستی؛ «حکم برکناری برای مسئولان»

چهار سال پیش اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، مدعی شد که «دولت طرحی را می‌خواهد اجرا کند تا از این به بعد هیچ کودک کار یا کارتن‌خوابی در کشور باقی نماند».

چهار سال پیش اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، مدعی شد که «دولت طرحی را می‌خواهد اجرا کند تا از این به بعد هیچ کودک کار یا کارتن‌خوابی در کشور باقی نماند».