جیمز وب نظریه تشکیل کهکشان‌ها را به چالش کشید

دانشمندان با بررسی داده‌های تلسکوپ فضایی جیمز وب دریافته‌اند که کهکشان‌های مشابه کهکشان راه شیری ما زودتر از آنچه دانشمندان انتظار داشتند شکل‌گیری خود را آغاز کرده‌اند.

دانشمندان با بررسی داده‌های تلسکوپ فضایی جیمز وب دریافته‌اند که کهکشان‌های مشابه کهکشان راه شیری ما زودتر از آنچه دانشمندان انتظار داشتند شکل‌گیری خود را آغاز کرده‌اند.

Radio Eram

FREE
VIEW