“جیمز وب” ستون‌های آفرینش را آپدیت کرد!

تلسکوپ فضایی جیمز وب تصویر نمادین ستون‌های آفرینش را به روزرسانی کرده است.

تلسکوپ فضایی جیمز وب تصویر نمادین ستون‌های آفرینش را به روزرسانی کرده است.

Radio Eram

FREE
VIEW