«جیمز وب» دچار نقص فنی شد

همه‌ی کاوشگرها و فضاپیماها گاهی دچار مشکل می‌شوند و حتی قدرتمندترین تلسکوپ‌های فضایی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و به نظر می‌رسید تلسکوپ فضایی جیمز وب بار دیگر دچار نقص فنی شده است.

همه‌ی کاوشگرها و فضاپیماها گاهی دچار مشکل می‌شوند و حتی قدرتمندترین تلسکوپ‌های فضایی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و به نظر می‌رسید تلسکوپ فضایی جیمز وب بار دیگر دچار نقص فنی شده است.

Radio Eram

FREE
VIEW