«جیغ»؛ قسمت بعدی حمله فعالان محیط‌زیست شد

تهران- ایرنا- ادامه سریال حمله فعالان محیط‌زیست و معترضان به گرمایش زمین به واسطه مصرف سوخت‌های فسیلی توسط کشورهای صنعتی به حمله به تابلوی نقاشی «جیغ» اثر ادوارد مونک در موزه اسلو کشور نروژ رسید.

تهران- ایرنا- ادامه سریال حمله فعالان محیط‌زیست و معترضان به گرمایش زمین به واسطه مصرف سوخت‌های فسیلی توسط کشورهای صنعتی به حمله به تابلوی نقاشی «جیغ» اثر ادوارد مونک در موزه اسلو کشور نروژ رسید.

Radio Eram

FREE
VIEW