جوخه تسلیحات لیزری ارتش آمریکا ماه آینده آماده می‌شود

به نظر می‌رسد با توسعه سلاح‌های لیزری، دوران جدیدی از جنگ در شرف آغاز است.

به نظر می‌رسد با توسعه سلاح‌های لیزری، دوران جدیدی از جنگ در شرف آغاز است.

Radio Eram

FREE
VIEW