جهان اخترشناسی پس از تلسکوپ «جیمز وب» شاهد چه چیزی خواهد بود؟

جان ماتر(John Mather) که چندین دهه را صرف ساخت تلسکوپ فضایی جیمز وب کرده است در مورد آنچه تصور می‌کند پس از وب در انتظار ستاره‌شناسان است، توضیح داده است.

جان ماتر(John Mather) که چندین دهه را صرف ساخت تلسکوپ فضایی جیمز وب کرده است در مورد آنچه تصور می‌کند پس از وب در انتظار ستاره‌شناسان است، توضیح داده است.

Radio Eram

FREE
VIEW