جمعیت خشمگین درپاکستان مردی را در پاسگاه پلیس بە قتل رساندند

مردان متعصب و خشمگین در پاکستان بە یک پاسگاه پلیس حملە کردند و فردی را کە ادعا می‌شد به مقدسات اسلام توهین کردە است، بە قتل رساندند. این اولین‌بار نیست کە در پاکستان همچین اتفاقی رخ می‌دهند.به گزارش رسانه‌های پاکستان، شخصی کە توسط پلیس ایالت پنجاب به ظن توهین به مقدسات اسلام دستگیر شده بود، توسط جمعیت خشمگین به طور "وحشیانەای" به قتل رسید. رسانه‌های محلی گزارش دادەاند کە این فرد در ولسوالی نانکانا، بە اتهام توهین بە قرآن دستگیر و در پاسگاه پلیس در بازداشت بودە است. سپس صدها مرد به این پاسگاه یورش بردە و فرد بازداشت‌ شده را به قتل رسانده و ساختمان را ویران کردەاند. این اولین بار نیست کە در پاکستان همچین اتفاقی رخ‌می‌دهد. در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهای مربوط با این رویداد منتشتر شدەاند. دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید قوانین سختگیرانه "توهین به مقدسات" در پاکستان یک سخنگوی پلیس اعلام کردە کە برای چند افسر پلیس کە در این پاسگاه بودەاند، اقدامات تنبیهی در نظر گرفتە شدە است، چون از محل فرار کردەاند و در نتیجە نتوانستەاند از بە قتل رسیدن این فرد جلوگیری کنند. رئیس پلیس محلی نیز در ..

مردان متعصب و خشمگین در پاکستان بە یک پاسگاه پلیس حملە کردند و فردی را کە ادعا می‌شد به مقدسات اسلام توهین کردە است، بە قتل رساندند. این اولین‌بار نیست کە در پاکستان همچین اتفاقی رخ می‌دهند.به گزارش رسانه‌های پاکستان، شخصی کە توسط پلیس ایالت پنجاب به ظن توهین به مقدسات اسلام دستگیر شده بود، توسط جمعیت خشمگین به طور "وحشیانەای" به قتل رسید. رسانه‌های محلی گزارش دادەاند کە این فرد در ولسوالی نانکانا، بە اتهام توهین بە قرآن دستگیر و در پاسگاه پلیس در بازداشت بودە است. سپس صدها مرد به این پاسگاه یورش بردە و فرد بازداشت‌ شده را به قتل رسانده و ساختمان را ویران کردەاند. این اولین بار نیست کە در پاکستان همچین اتفاقی رخ‌می‌دهد. در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهای مربوط با این رویداد منتشتر شدەاند. دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید قوانین سختگیرانه "توهین به مقدسات" در پاکستان یک سخنگوی پلیس اعلام کردە کە برای چند افسر پلیس کە در این پاسگاه بودەاند، اقدامات تنبیهی در نظر گرفتە شدە است، چون از محل فرار کردەاند و در نتیجە نتوانستەاند از بە قتل رسیدن این فرد جلوگیری کنند. رئیس پلیس محلی نیز در این بارە بە رسانه‌ها گفتە است: «هیچ کس هر چقدر هم که تأثیرگذار باشد، نباید قانون را به دست خود بگیرد.» در پاکستان توهین به مقدسات اسلام یک موضوع بسیار حساس است و متهمان هدف خشونت گروه های افراطی قرار می گیرند. به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید در گذشته افرادی متهم به کفرگویی یا توهین به مقدسات، از سوی افراطی‌ها به ضرب گلوله کشته یا زنده سوزانده شده‌اند. برخی از متهمان نیز در اثر ضرب و شتم به قتل رسیده یا سنگسار شده‌‌اند. در سال ٢٠٢٠‌، یک تبعه پاکستانی-آمریکایی در جریان یک جلسه رسیدگی به اتهاتش در دادگاه، به ضرب گلوله کشته شد. در سال ٢٠٢١ نیز، یک مرد سریلانکایی در پی ادعای توهین به مقدسات توسط همکارانش در پاکستان مورد ضرب و شتم قرار گرفت و به آتش کشیده شد. سال گذشتە هم در ایالت پنجاب یک گروه از مردان خشمگین، یک بیمار روانی را به اتهام توهین به مقدسات سنگسار کردند.

Radio Eram

FREE
VIEW