جمع‌آوری بخار آب سطح اقیانوس‌ها برای تامین آب آشامیدنی شهرهای ساحلی

یک سامانه جدید می‌تواند بخار آب طبیعی را از بالای سطح اقیانوس جمع‌آوری کند تا آب آشامیدنی را برای شهرهای ساحلی فراهم کند.

یک سامانه جدید می‌تواند بخار آب طبیعی را از بالای سطح اقیانوس جمع‌آوری کند تا آب آشامیدنی را برای شهرهای ساحلی فراهم کند.

Radio Eram

FREE
VIEW