جلوگیری از فروریختن پل‌ها با کمک گوشی‌های هوشمند!

یک پژوهش جدید نشان داده است که چگونه داده‌های شتاب‌سنج موجود در گوشی‌های هوشمند می‌توانند راه‌حلی برای تعمیر به موقع و نگهداری پل‌ها و جلوگیری از فروپاشی آنها ارائه دهند.

یک پژوهش جدید نشان داده است که چگونه داده‌های شتاب‌سنج موجود در گوشی‌های هوشمند می‌توانند راه‌حلی برای تعمیر به موقع و نگهداری پل‌ها و جلوگیری از فروپاشی آنها ارائه دهند.

Radio Eram

FREE
VIEW