جلوگیری از حضور خبرنگاران در ابتدای مجمع انتخاباتی دوومیدانی

جلوگیری از حضور خبرنگاران در ابتدای مجمع انتخاباتی دوومیدانی مجمع انتخاباتی فدراسیون دوومیدانی در سالن فارسی آکادمی ملی المپیک در حال برگزاری است. به گزارش ایسنا، مجمع انتخاباتی فدراسیون دوومیدانی برای انتخاب رییس آینده این فدراسیون در سالن فارسی آکادمی ملی المپیک به ریاست مهدی علی نژاد معاون وزیر ورزش در حال برگزاری است. مسئولان برگزاری این مجمع اجازه ورود به خبرنگاران خبرگزاری ها و جراید را ندادند و تنها نمایندگان صدا و سیما اجازه ورود به مجمع را پیدا کردند! خبرنگاران رسانه های مکتوب در اتاقی خارج از فضای مجمع از طریق تلویزیون در جریان اتفاقات و سخنرانی کاندیداها قرار گرفتند. اما سرانجام پس از کش و قوس های فراوان و با گذشت ۴۰ دقیقه از مجمع، به خبرنگاران هم اجازه حضور در سالن مجمع داده شد. البته صندلی برای نشستن خبرنگاران در سالن وجود نداشت و این موضوع برای کسی هم اهمیتی نداشت. انتهای پیام

جلوگیری از حضور خبرنگاران در ابتدای مجمع انتخاباتی دوومیدانی

جلوگیری از حضور خبرنگاران در ابتدای مجمع انتخاباتی دوومیدانی

مجمع انتخاباتی فدراسیون دوومیدانی در سالن فارسی آکادمی ملی المپیک در حال برگزاری است.

به گزارش ایسنا، مجمع انتخاباتی فدراسیون دوومیدانی برای انتخاب رییس آینده این فدراسیون در سالن فارسی آکادمی ملی المپیک به ریاست مهدی علی نژاد معاون وزیر ورزش در حال برگزاری است.

مسئولان برگزاری این مجمع اجازه ورود به خبرنگاران خبرگزاری ها و جراید را ندادند و تنها نمایندگان صدا و سیما اجازه ورود به مجمع را پیدا کردند!

خبرنگاران رسانه های مکتوب در اتاقی خارج از فضای مجمع از طریق تلویزیون در جریان اتفاقات و سخنرانی کاندیداها قرار گرفتند. اما سرانجام پس از کش و قوس های فراوان و با گذشت ۴۰ دقیقه از مجمع، به خبرنگاران هم اجازه حضور در سالن مجمع داده شد. البته صندلی برای نشستن خبرنگاران در سالن وجود نداشت و این موضوع برای کسی هم اهمیتی نداشت.

انتهای پیام