جلسه ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در باره سرکوب اعتراضات ایران؛ بربوک راهی ژنو می‌شود

همزمان با ادامه اعتراض‌ها در ایران، آنالنا بربوک، وزیر ا‌مور خارجه آلمان شخصا در جلسه ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو شرکت می‌کند. آلمان می‌خواهد با صدور قطعنامەای جمهوری اسلامی را ملزم به توقف خشونت‌ها کند.آنالنا بربوک وزیر ا‌مور خارجه آلمان، به دلیل وضعیت ویژە ایران، شخصا در جلسه ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، کە روز پنجشنبه در ژنو برگزار می‌شود، شرکت می‌کند. سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان، امروز چهارشنبه ٢ آذر (٢٣ نوامبر) در برلین، با اعلام این خبر گفت: «باید در قطعنامەای از دولت ایران خواسته شود، که سرکوب و خشونت علیه مردم خود را متوقف کند. » به گفتە وزارت خارجه آلمان همچنین باید "تحقیقات مستقلی در مورد نقض احتمالی حقوق بشر" توسط جمهوری اسلامی انجام شود. ۴۷ کشور در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد عضویت دارند. معلوم نیست که اکثریت اعضا از طرح ارائه شده توسط دولت آلمان و ۵۰ کشور دیگرو برای محکومیت جمهوری اسلامی، حمایت می‌کنند یا نه. با این حال سخنگوی وزارت خارجه آلمان اذعان کردە است: «برای دستیابی به اکثریت لازم، هنوز کارهای وجود دارد کە باید انجام شود.» درخواست نرگس م..

همزمان با ادامه اعتراض‌ها در ایران، آنالنا بربوک، وزیر ا‌مور خارجه آلمان شخصا در جلسه ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو شرکت می‌کند. آلمان می‌خواهد با صدور قطعنامەای جمهوری اسلامی را ملزم به توقف خشونت‌ها کند.آنالنا بربوک وزیر ا‌مور خارجه آلمان، به دلیل وضعیت ویژە ایران، شخصا در جلسه ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، کە روز پنجشنبه در ژنو برگزار می‌شود، شرکت می‌کند. سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان، امروز چهارشنبه ٢ آذر (٢٣ نوامبر) در برلین، با اعلام این خبر گفت: «باید در قطعنامەای از دولت ایران خواسته شود، که سرکوب و خشونت علیه مردم خود را متوقف کند. » به گفتە وزارت خارجه آلمان همچنین باید "تحقیقات مستقلی در مورد نقض احتمالی حقوق بشر" توسط جمهوری اسلامی انجام شود. ۴۷ کشور در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد عضویت دارند. معلوم نیست که اکثریت اعضا از طرح ارائه شده توسط دولت آلمان و ۵۰ کشور دیگرو برای محکومیت جمهوری اسلامی، حمایت می‌کنند یا نه. با این حال سخنگوی وزارت خارجه آلمان اذعان کردە است: «برای دستیابی به اکثریت لازم، هنوز کارهای وجود دارد کە باید انجام شود.» درخواست نرگس محمدی از سازمان ملل: کشتار معترضان را مستند کنید نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی، در یک پست اینستاگرامی، از سازمان ملل خواست "کشتارها و سرکوب‌های " اعتراضات در ایران توسط حکومت جمهوری اسلامی را مستند کند. او از زندان اوین به رئیس حقوق بشر سازمان ملل درمورد وضعیت سرکوب معترضان و خشونت‌هایی که نیروهای امنیتی علیه آنها انجام می‌دهند نامه نوشتە است. در این نامه آمده است: « مردم ایران دموکراسی و آزادی می‌خواهند و رابطه نرمال و طبیعی با جهان برای توسعه ایران، این شایستگی را هم دارند. اما نظام استبداد دینی این حق را از مردم وطنم با سرکوب و کشتار مانع می‌شود.» همچنین محمدی با اشارە بە "سناریو سازی‌های" نهادهای امنیتی در مورد علت مرگ معترضان، گفتە است: «از امروز می‌گویم، از کشتار زنان می‌گویم که می‌کشند و بعد می‌گویند خودکشی کرد. مانند بهناز افشار و بسیاری دیگر. کودک می‌کشند، می‌گویند که ما نکشتیم. بعد مادر را هم تهدید می‌کنند تا سکوت کند. بله از کشتن کیان در ایذه می‌گویم. به کردستان لشکر می‌کشند.» او درادامه می‌افزاید: «افراد را دستگیر می‌کنند. ساعت‌ها شکنجه می‌کنند تا علیه ظلم حکومت به خیابان نیایند. از خانواده در ازای، آزادی فرزند شکنجه شده، به بهانه خسارت زدن به اموال عمومی اخاذی می کنند.» فضای متشنج و جنگی در غرب ایران به دنبال گسیل هزاران نیروی سرکوب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بە استان‌های غربی ایران، خبرها حاکی از وجود فضای جنگی و متشنج در شهرهای کردنشین است. به گفتە کنشگران کرد، در بسیاری از جادە‌های بین شهری نیروهای سپاه‌پاسداران اقدام به ایجاد پست‌های ایست و بازرسی کردەاند. همچنین گزارش‌ها حالی از وجود پست‌های ایست و بازرسی در ورودی و داخل برخی از شهرها، از جمله جوانرود، مهاباد، بوکان، ارومیه و پیرانشهر است. یک شهروند جوانرودی در گفت‌وگو با دویچە وله فارسی ضمن تائید این مسئلە گفت: «در تمامی مسیرهای ورودی شهر ایست و بازرسی ایجاد شدە است. بە خودروهایی کە پلاک آنها جوانرود نیست، اجازە ورود به شهر دادە نمی‌شود. برای هر ورود و خروجی پرس و جو می‌کنند و گاها موبایل‌ها را می‌گیرند، تماس‌ها و محتویات آن را کنترل می‌کنند». به گفتە فعالان حقوق‌بشر ایجاد فضای امنیتی و نظامی، امر کمک‌رسانی بە زخمی‌شدگان اعتراضات روزهای گذشتە را بسیار مشکل کردە است. گفتە می‌شود کە تعداد زیادی از زخمی‌شدگان از ترس بازداشت شدن، از رفتن و مراجعە بە بیمارستان و مراکز درمانی خودداری کردەاند. یک شهروند دیگر از مهاباد بە دویچه وله فارسی گفت: «در دو روز گذشتە نیروهای سپاه پاسداران بارها بە خانه‌های مردم، الخصوص در محلات پشت‌تپ، باغ شایگان، طرف مدرسه، طرف شیلان، میدان استقلال، میدانچه حسن‌زادە، فجر، شهرک کارمندان و زمین‌های شهرداری حملە کردەاند.» این شهروند در ادامه افزود: «این نیروها ضمن بازداشت تعدادی از مردم، سعی می‌کنند کە معترضان را با ایجاد ترس، تیر اندازی و خشونت‌های جسمی و کلامی بترسانند.» به منوال چند روز گذشتە از بوکان هم خبر می‌رسد کە امروز هم نیروهای امنیتی ضمن حملە بە خانه‌های مسکونی و اقدام به تیر اندازی، شعارهای "حیدر حیدر" و "لبیک یا خامنەای" سر دادەاند. همه این گزارش‌ها در حالی است کە بر اساس تصاویر منتشر شدە در شبکه‌های اجتماعی، اعتصاب کسبە و بازاریان در شهرهای کردنشین در ادامه روز ادامه پیدا کردە است. اعتراض کارگران در شهرک صنعتی البرز قزوین بر اساس تصاویر منتشر شدە در شبکه‌های اجتماعی، تعداد زیادی از کارگران کارخانه بهمن‌دیزل در شهرک صنعتی البرز قزوین، با برپایی تجمعی به وضعیت صنفی خود اعتراض کردند. تصاویر نشان می‌دهند کە گروهی از کارگران ابتدا دست به تحصن زده و سپس بخشی دیگر با راهپیمایی و شعار "نترسید، نترسید، ما همه با هم هستیم" به جمع آنها پیوستند. در روزهای گذشتە فراخوان‌های زیادی منتشر شدە و از کارگران، کامیون‌دارها، راننده‌های تهران خواستە شدە کە بە اعتراضات جاری بپیوندند و اعتصاب کنند. حملە بە دانش‌آموزان در سنندج و ایلام بر اساس گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، صبح امروز چهارشنبه ٢ آذر ماه، نیروهای سپاه پاسداران در "شهرک وحدت" سنندج گروهی از دانش‌آموزان را هدف تیراندازی قرار دادەاند. این شبکه گفتە کە دست‌کم چهار دانش‌آموز زخمی شدەاند کە وضعیت یکی از این کودکان وخیم گزارش شده است. از ایلام هم خبر می‌رسد کە روز سه‌شنبه دانش‌آموزان یک مدرسه دخترانه، پس از آنکه اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردەاند، توسط نیروهای بسیج محاصرەشدەاند. شاهدان عینی گفتەاند کە پس از این اتفاق دانش‌آموزان مدارس دیگر و والدین از روی دیوار وارد مدرسه شدە و به تجمع دانش‌آموزان پیوستەاند.

Radio Eram

FREE
VIEW