جشن شکرگزاری فضانوردان در ایستگاه فضایی بین المللی

ناسا اخیرا با انتشار تصاویری نشان داد که روز شکرگزاری فضانوردان ساکن ایستگاه فضایی بین المللی چگونه گذشته است.

ناسا اخیرا با انتشار تصاویری نشان داد که روز شکرگزاری فضانوردان ساکن ایستگاه فضایی بین المللی چگونه گذشته است.

Radio Eram

FREE
VIEW