جشنواره موسیقی نواحی بهترین فرصت معرفی موسیقی مناطق و اقوام ایران است

گرگان - ایرنا - سرپرست گروه موسیقی دف‌نوازان اخوان مرادی از استان کردستان گفت: جشنواره موسیقی نواحی ایران بهترین فرصت شناساندن و معرفی موسیقی مناطق و اقوام کشور برای انتقال به نسل آینده است.

گرگان – ایرنا – سرپرست گروه موسیقی دف‌نوازان اخوان مرادی از استان کردستان گفت: جشنواره موسیقی نواحی ایران بهترین فرصت شناساندن و معرفی موسیقی مناطق و اقوام کشور برای انتقال به نسل آینده است.

Radio Eram

FREE
VIEW