جشنواره موسیقی نواحی؛ ساز باستانی کرنا به صدا درآمد+ فیلم

گرگان- ایرنا- در آخرین روز اجراهای پانزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران، باز هم گوشه ای از داشته های غنی فرهنگ و هنر کشورمان به نمایش در آمد.

گرگان- ایرنا- در آخرین روز اجراهای پانزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران، باز هم گوشه ای از داشته های غنی فرهنگ و هنر کشورمان به نمایش در آمد.

Radio Eram

FREE
VIEW