جشنواره صنایع‌دستی رخدادی برجسته برای تقویت جایگاه این حوزه است

تهران- ایرنا- وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی جشنواره بین‌المللی صنایع‌دستی را رخدادی برجسته‌ برای تقویت جایگاه صنایع‌دستی دانست که می‌کوشد بهترین راهکارها را در زمینه سیاست‌گذاری، سرمایه‌گذاری نیروی انسانی و بازار هدف بیابد.

تهران- ایرنا- وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی جشنواره بین‌المللی صنایع‌دستی را رخدادی برجسته‌ برای تقویت جایگاه صنایع‌دستی دانست که می‌کوشد بهترین راهکارها را در زمینه سیاست‌گذاری، سرمایه‌گذاری نیروی انسانی و بازار هدف بیابد.

Radio Eram

FREE
VIEW