جشنواره «سوره تماشا» تا آخر آبان اثر می‌پذیرد

جشنواره «سوره تماشا» تا آخر آبان اثر می‌پذیردبه گزارش ایرنا از روابط عمومی جشنواره، پنجمین دوره جشنواره گرافیک «سوره تماشا» به همت دانشگاه سوره و با دبیری محمدشریف نیک‌شهرت برگزار می شود. این جشنواره در سال ۱۳۸۶ تاسیس شد و سه دوره ابتدایی آن تا سال ۱۳۸۸ برگزار شد، حال کانون گرافیک سوره با همکاری معاونت فرهنگی دانشجویی و گروه آموزشی گرافیک در سال ۱۴۰۱ قصد احیا و برگزاری پنجمین دوره این جشنواره را دارد. این جشنواره دانشجویی در یک بخش اصلی (طراحی پوستر) برگزار خواهد شد که موضوع آن می‌تواند بر پایه موضوع اصلی جشنواره یعنی «با فرهنگ باشیم» و یا آزاد باشد. موضوع پنجمین دوره این رویداد هنری «فرهنگ عمومی» با رویکرد عناوین زیر است: ۱. فرهنگ آپارتمان نشینی ۲.حقوق و تکالیف شهروندی ۳.محیط زیست و مدیریت پسماند ۴.فرهنگ ترافیک و حمل و نقل عمومی ۵.سبک زندگی ۶.آئین های دینی و ملی کوروش پارسانژاد طراح گرافیک، مهدی مهدیان طراح گرافیک، مجتبی مجلسی طراح گرافیک، محمد افشار طراح گرافیک و صابر اکبری خضری به عنوان یک جامعه شناس هیئت داوران این دوره از جشنواره «سوره تماشا» را تشکیل می‌دهند. آخرین مهلت ا..

جشنواره «سوره تماشا» تا آخر آبان اثر می‌پذیردجشنواره «سوره تماشا» تا آخر آبان اثر می‌پذیرد

به گزارش ایرنا از روابط عمومی جشنواره، پنجمین دوره جشنواره گرافیک «سوره تماشا» به همت دانشگاه سوره و با دبیری محمدشریف نیک‌شهرت برگزار می شود.

این جشنواره در سال ۱۳۸۶ تاسیس شد و سه دوره ابتدایی آن تا سال ۱۳۸۸ برگزار شد، حال کانون گرافیک سوره با همکاری معاونت فرهنگی دانشجویی و گروه آموزشی گرافیک در سال ۱۴۰۱ قصد احیا و برگزاری پنجمین دوره این جشنواره را دارد.

این جشنواره دانشجویی در یک بخش اصلی (طراحی پوستر) برگزار خواهد شد که موضوع آن می‌تواند بر پایه موضوع اصلی جشنواره یعنی «با فرهنگ باشیم» و یا آزاد باشد.

موضوع پنجمین دوره این رویداد هنری «فرهنگ عمومی» با رویکرد عناوین زیر است:

۱. فرهنگ آپارتمان نشینی
۲.حقوق و تکالیف شهروندی
۳.محیط زیست و مدیریت پسماند
۴.فرهنگ ترافیک و حمل و نقل عمومی
۵.سبک زندگی
۶.آئین های دینی و ملی

کوروش پارسانژاد طراح گرافیک، مهدی مهدیان طراح گرافیک، مجتبی مجلسی طراح گرافیک، محمد افشار طراح گرافیک و صابر اکبری خضری به عنوان یک جامعه شناس هیئت داوران این دوره از جشنواره «سوره تماشا» را تشکیل می‌دهند.

آخرین مهلت ارسال آثار به این جشنواره دانشجویی ۳۰ آبان است و داوران جشنواره ارزیابی این آثار را از اول آذر آغاز می‌کنند.

دانشجویان علاقه‌مند به شرکت در این جشنواره می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر، ثبت نام و ارسال اثر به سایت «سوره تماشا» به نشانی tamasha.soore.ac.ir مراجعه کنند.

Radio Eram

FREE
VIEW