جسد سفیر چین در اسرائیل در خانه‌اش پیدا شد

سخنگوی پلیس اسرائیل روزیکشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه از پیدا شدن جسد سفیر چین در اسرائیل در خانه خود واقع در حومه تل‌آویو خبر داد. به گزارش رویترز، این مقام پلیس درباره علت مرگ «دو وی »۵۷ ساله که در ماه فوریه به عنوان سفیر چین به اسرائیل آمده بود، اظهار نظری نکرده است. مقامات پلیس اسرائیل اعلام کردند که واحدهای پلیس در صحنه حضور دارند. همچنین کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل به نقل از مقامات پزشکی اورژانس، که نامشان فاش نشده است گزارش داد، نشانه‌های اولیه حاکی است که سفیر چین جانش را به «دلایل طبیعی» از دست داده است.

سخنگوی پلیس اسرائیل روزیکشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه از پیدا شدن جسد سفیر چین در اسرائیل در خانه خود واقع در حومه تل‌آویو خبر داد. به گزارش رویترز، این مقام پلیس درباره علت مرگ «دو وی »۵۷ ساله که در ماه فوریه به عنوان سفیر چین به اسرائیل آمده بود، اظهار نظری نکرده است. مقامات پلیس اسرائیل اعلام کردند که واحدهای پلیس در صحنه حضور دارند. همچنین کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل به نقل از مقامات پزشکی اورژانس، که نامشان فاش نشده است گزارش داد، نشانه‌های اولیه حاکی است که سفیر چین جانش را به «دلایل طبیعی» از دست داده است.

Radio Eram

FREE
VIEW