جسد سفیر چین در اسرائیل در آپارتمانش پیدا شد

جسد سفیر جدید چین در اسرائیل در آپارتمانش در حومه تل‌آویو پیدا شده است. مقامات اسرائیل یکشنبه پیدا شدن جسد «دو وی» در آپارتمانش را تأیید کرده و گفته‌اند تحقیقات دربارهٔ این موضوع آغاز شده است. وزارت خارجه اسرائیل نیز تسلیت این کشور به معاون سفیر چین در اسرائیل را اعلام کرده، اما هنوز دولت چین و سفارت این کشور در اسرائیل، رسماً موضوع مرگ سفیر ۵۷ ساله را تأیید نکرده‌اند. آقای وی که فوریه سال جاری بعنوان سفیر چین در اسرائیل منصوب شده بود، متأهل است و یک پسر دارد، اما خانواده وی در چین هستند. چند روز پیش وی با انتشار مقاله‌ای در جروزالم پست نسبت به گزارش‌هایی که در رسانه‌ها نسبت به پنهانکاری دولت چین در موضوع کرونا و نشت این ویروس از یک آزمایشگاه در ووهان منتشر شده انتقاد کرد و گفت دولت چین «همواره شفاف» عمل کرده است.

جسد سفیر جدید چین در اسرائیل در آپارتمانش در حومه تل‌آویو پیدا شده است. مقامات اسرائیل یکشنبه پیدا شدن جسد «دو وی» در آپارتمانش را تأیید کرده و گفته‌اند تحقیقات دربارهٔ این موضوع آغاز شده است. وزارت خارجه اسرائیل نیز تسلیت این کشور به معاون سفیر چین در اسرائیل را اعلام کرده، اما هنوز دولت چین و سفارت این کشور در اسرائیل، رسماً موضوع مرگ سفیر ۵۷ ساله را تأیید نکرده‌اند. آقای وی که فوریه سال جاری بعنوان سفیر چین در اسرائیل منصوب شده بود، متأهل است و یک پسر دارد، اما خانواده وی در چین هستند. چند روز پیش وی با انتشار مقاله‌ای در جروزالم پست نسبت به گزارش‌هایی که در رسانه‌ها نسبت به پنهانکاری دولت چین در موضوع کرونا و نشت این ویروس از یک آزمایشگاه در ووهان منتشر شده انتقاد کرد و گفت دولت چین «همواره شفاف» عمل کرده است.

Radio Eram

FREE
VIEW