جسد ستاره‌شناس بریتانیایی پس از دو ماه پیدا شد

جسد یک ستاره‌شناس بریتانیایی که هنگام بازدید از "رصدخانه لاسیا" متعلق به "رصدخانه جنوبی اروپا" (ESO) در شیلی ناپدید شده بود، پس از نزدیک به دو ماه جستجو پیدا شد.

جسد یک ستاره‌شناس بریتانیایی که هنگام بازدید از "رصدخانه لاسیا" متعلق به "رصدخانه جنوبی اروپا" (ESO) در شیلی ناپدید شده بود، پس از نزدیک به دو ماه جستجو پیدا شد.

Radio Eram

FREE
VIEW