جذب دی‌اکسید کربن هوا با کمک چوب‌های مهندسی‌شده

دانشمندان آمریکایی، روشی را برای مهندسی کردن چوب ارائه داده‌اند که می‌تواند به جذب دی‌اکسید کربن هوا کمک کند.

دانشمندان آمریکایی، روشی را برای مهندسی کردن چوب ارائه داده‌اند که می‌تواند به جذب دی‌اکسید کربن هوا کمک کند.

Radio Eram

FREE
VIEW