جدیدترین ردیاب‌های مجهز به جی.پی.اس پیشرفته

نمایشگاه فناوری CES پس از دو سال درگیری جهان با کووید-۱۹ بار دیگر آغاز شده است. در این خبر به معرفی جدیدترین ردیاب مجهز به جی.پی.اس، پرداختیم.

نمایشگاه فناوری CES پس از دو سال درگیری جهان با کووید-۱۹ بار دیگر آغاز شده است. در این خبر به معرفی جدیدترین ردیاب مجهز به جی.پی.اس، پرداختیم.

Radio Eram

FREE
VIEW