جای زخم‌های باستانی روی گونه مریخ!

«آژانس فضایی اروپا» عکس جدیدی را از مریخ منتشر کرده است که شکستگی‌های عمیق را روی سطح این سیاره سرخ نشان می‌دهد.

«آژانس فضایی اروپا» عکس جدیدی را از مریخ منتشر کرده است که شکستگی‌های عمیق را روی سطح این سیاره سرخ نشان می‌دهد.

Radio Eram

FREE
VIEW