جایگاه آرای لوتمان در نشانه‌شناسی ایران بررسی می‌شود

تهران- ایرنا- هم‌اندیشی «جایگاه آرای لوتمان در نشانه‌شناسی ایران» به مناسبت بزرگداشت یکصد سالگی یوری لوتمان با حضور جمعی از اساتید و پژوهشگران در فرهنگستان هنر برگزار می‌شود.

تهران- ایرنا- هم‌اندیشی «جایگاه آرای لوتمان در نشانه‌شناسی ایران» به مناسبت بزرگداشت یکصد سالگی یوری لوتمان با حضور جمعی از اساتید و پژوهشگران در فرهنگستان هنر برگزار می‌شود.

Radio Eram

FREE
VIEW