جام جهانی قطر؛ رقابت فناوری با فوتبال/جادوگری فناوری در زمین فوتبال

جدیدترین دوره از مسابقات جام جهانی که در کشور قطر انجام می‌شود، می‌تواند از بسیاری جهات انقلابی باشد، چرا که هم از لحاظ زمان‌بندی و نحوه برگزاری و هم از منظر فناوری‌های اختصاصی استفاده شده در آن، ویژگی‌های منحصر به فردی دارد.

جدیدترین دوره از مسابقات جام جهانی که در کشور قطر انجام می‌شود، می‌تواند از بسیاری جهات انقلابی باشد، چرا که هم از لحاظ زمان‌بندی و نحوه برگزاری و هم از منظر فناوری‌های اختصاصی استفاده شده در آن، ویژگی‌های منحصر به فردی دارد.

Radio Eram

FREE
VIEW