جامعه یارسان در اعتراض‌های سراسری ایران

در استان کرمانشاه جامعه یارسان در خط مقدم اعتراض‌ها اخیر بوده‌اند. این جامعه که برآورد می‌شود بزرگترین اقلیت دینی غیررسمی ایران باشند، برای سال‌ها مورد انواع تبعیض قرار گرفته‌اند.

در استان کرمانشاه جامعه یارسان در خط مقدم اعتراض‌ها اخیر بوده‌اند. این جامعه که برآورد می‌شود بزرگترین اقلیت دینی غیررسمی ایران باشند، برای سال‌ها مورد انواع تبعیض قرار گرفته‌اند.

Radio Eram

FREE
VIEW