جاری شدن سیل در کالیفرنیا در پی شکسته شدن سد

ایالت کالیفرنیا اکنون هفته‌هاست که با بارش سنگین برف و باران دست و پنجه نرم می‌کند. در پی شکسته شدن سدی بر رود پاهارو در این ایالت، سیلاب جاری شده و حدود ۱۰ هزار ساکن را با وضعیتی دشوار روبرو ساخته است.به گزارش رسانه‌های خبری، سد رودخانه پاخارو (Pajaro) در کالیفرنیای مرکزی شکسته و سبب جاری شدن سیلاب شده است. به ساکنان مناطق پیرامونی پیشاپیش هشدار داده شده بود که خانه‌های خود را ترک کرده و به مکانی امن پناه برند. گفته می‌شود که ۱۰ هزار ساکن این منطقه در وضعیتی دشوار قرار گرفته‌اند. دسترسی هزاران خانوار به برق حتی برای مدتی قطع شد. نیروهای امدادگر و مأموران گارد ملی سرگرم انجام عملیات کمک‌رسانی هستد و برای نمونه می‌کوشند کسانی را که در پی جاری شدن سیلاب خودروهای خود حبس شده‌اند، نجات دهند. مقامات محلی به ساکنان مناطق مجاور نیز هشدار داده و توصیه کرده‌اند که خانه‌های خود را ترک کنند و راهی مناطقی بشوند که در ارتفاعات بیشتری قرار دارند. ایالت کالیفرنیا اکنون چند هفته است که با بارش برف و بارانی شدید دست و پنجه نرم می‌کند؛ ایالتی که پیش از آن بیشتر به خاطر خشکی و کم‌آبی خبرساز شده بود. گوین..

ایالت کالیفرنیا اکنون هفته‌هاست که با بارش سنگین برف و باران دست و پنجه نرم می‌کند. در پی شکسته شدن سدی بر رود پاهارو در این ایالت، سیلاب جاری شده و حدود ۱۰ هزار ساکن را با وضعیتی دشوار روبرو ساخته است.به گزارش رسانه‌های خبری، سد رودخانه پاخارو (Pajaro) در کالیفرنیای مرکزی شکسته و سبب جاری شدن سیلاب شده است. به ساکنان مناطق پیرامونی پیشاپیش هشدار داده شده بود که خانه‌های خود را ترک کرده و به مکانی امن پناه برند. گفته می‌شود که ۱۰ هزار ساکن این منطقه در وضعیتی دشوار قرار گرفته‌اند. دسترسی هزاران خانوار به برق حتی برای مدتی قطع شد. نیروهای امدادگر و مأموران گارد ملی سرگرم انجام عملیات کمک‌رسانی هستد و برای نمونه می‌کوشند کسانی را که در پی جاری شدن سیلاب خودروهای خود حبس شده‌اند، نجات دهند. مقامات محلی به ساکنان مناطق مجاور نیز هشدار داده و توصیه کرده‌اند که خانه‌های خود را ترک کنند و راهی مناطقی بشوند که در ارتفاعات بیشتری قرار دارند. ایالت کالیفرنیا اکنون چند هفته است که با بارش برف و بارانی شدید دست و پنجه نرم می‌کند؛ ایالتی که پیش از آن بیشتر به خاطر خشکی و کم‌آبی خبرساز شده بود. گوین نیوسام، فرماندار ایالت کالیفرنیا گفته است، از تمامی امکانات موجود استفاده خواهد کرد تا ساکنان را در برابر طوفان‌های پیگیر و مرگبار محافظت کند. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، جمعه گذشته (۱۰ مارس / ۱۹ اسفند) راه را برای ارسال کمک‌ها به ایالت کالیفرنیا هموار کرده بود.

Radio Eram

FREE
VIEW