ثبت یک شراره خورشیدی قوی توسط رصدخانه ناسا

رصدخانه پویایی‌شناسی خورشید ناسا به تازگی یک شراره خورشیدی قوی را که از خورشید فوران می‌کرد، ثبت کرده است.

رصدخانه پویایی‌شناسی خورشید ناسا به تازگی یک شراره خورشیدی قوی را که از خورشید فوران می‌کرد، ثبت کرده است.

Radio Eram

FREE
VIEW