ثبت واضح‌ترین فیلم از لایه بالایی خورشید

مدارگرد خورشیدی اروپا از ‌نزدیک‌ترین فاصله تاکنون از خورشید فیلم گرفت و تاج خورشید در طول این فیلمبرداری به طرز شگفت‌انگیزی آرام بود.

مدارگرد خورشیدی اروپا از ‌نزدیک‌ترین فاصله تاکنون از خورشید فیلم گرفت و تاج خورشید در طول این فیلمبرداری به طرز شگفت‌انگیزی آرام بود.

Radio Eram

FREE
VIEW