ثبت نقاشی‌های هزار ساله در غرب رود نیل

تهران- ایرنا - گروهی از محققان دانشگاهی در اندونزی نقاشی‌های مربوط به یک هزار سال پیش را در کرانه غربی رود نیل ثبت کردند.

تهران- ایرنا – گروهی از محققان دانشگاهی در اندونزی نقاشی‌های مربوط به یک هزار سال پیش را در کرانه غربی رود نیل ثبت کردند.

Radio Eram

FREE
VIEW