ثبت ملی ۳۲ اثر خراسان جنوبی در سال ۹۹

ثبت ملی ۳۲ اثر خراسان جنوبی در سال ۹۹ به گزارش روز پنجشنبه روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی، علی شریعتی منش افزود: این آثار شامل ۱۴ اثر تاریخی و فرهنگی، ۶ شی تاریخی، چهار اثر طبیعی و هشت اثر معنوی است. وی اظهار داشت: سال ۱۴۰۰ نیز پرونده‌های پیشنهادی دیگری برای ثبت میراث ملی در دست تهیه است تا آثار بیشتری از خراسان جنوبی به فهرست میراث ملی اضافه شود. بیش از هزار و ۵۰۰ اثر تاریخی در خراسان جنوبی شناسایی شده که تاکنون بیش از ۹۴۰ مورد ثبت ملی شده و این استان دارای چهار اثر در فهرست میراث جهانی است.

ثبت ملی ۳۲ اثر خراسان جنوبی در سال ۹۹

به گزارش روز پنجشنبه روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی، علی شریعتی منش افزود: این آثار شامل ۱۴ اثر تاریخی و فرهنگی، ۶ شی تاریخی، چهار اثر طبیعی و هشت اثر معنوی است.

وی اظهار داشت: سال ۱۴۰۰ نیز پرونده‌های پیشنهادی دیگری برای ثبت میراث ملی در دست تهیه است تا آثار بیشتری از خراسان جنوبی به فهرست میراث ملی اضافه شود.

بیش از هزار و ۵۰۰ اثر تاریخی در خراسان جنوبی شناسایی شده که تاکنون بیش از ۹۴۰ مورد ثبت ملی شده و این استان دارای چهار اثر در فهرست میراث جهانی است.

Radio Eram

FREE
VIEW