ثبت لبخند ترسناک خورشید توسط ماهواره ناسا

تصویر منتشر شده توسط ماهواره ناسا، لبخند نسبتا ترسناک خورشید را نشان می‌دهد.

تصویر منتشر شده توسط ماهواره ناسا، لبخند نسبتا ترسناک خورشید را نشان می‌دهد.

Radio Eram

FREE
VIEW